14:30 - 20 Aug, 2019
2019-05-13 22:10:18, 459 ნახვა
ოჯახში ძალადობის მარეგულირებელ კანონმდებლობაში ცვლილებების პაკეტი მომზადდა

შემუშავებული ცვლილებების მიზანია, მეტი აქცენტი გაკეთდეს ძალადობრივი ქცევის  ადრეულ ეტაპზე გამოვლენასა და პრევენციაზე.

 მოძალადეს ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული სპეციალური  კურსის გავლა მოუწევს.

ახალი საკანონმდებლო   ინიციატივის მიხედვით, მოსამართლის გადაწყვეტილებით,  დამცავი ორდერის გამოცემისას,  მოძალადისათვის  სავალდებულო გახდება  ძალადობრივი დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული სწავლების  კურსის გავლა.  რათა მაქსიმალურად  იქნას არიდებული  თავიდან განმეორებითი  ძალადობა.

ფსიქიატრიული ან სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში მოთავსებულ  მოძალადეს,   მსხვერპლის განცხადების საფუძველზე,  მასთანკომუნიკაცია  აეკრძალება.

თუ მოძალადე პენიტენციური დაწესებულებიდან მსხვერპლის მიმართ,  ახორციელებს მუქარის შემცველ სატელეფონო ზარებს, მსხვერპლს საშუალება ექნება  პენიტენციური ან ფსიქიატრიული დაწესებულების ადმინისტრაციისგან მოითხოვოს ამ ზარების შეზღუდვა.

მსხვერპლის მიერ  მოძალადის წინააღმდეგ  შეტანილ სარჩელებზე სახელმწიფო ბაჟი უქმდება.

ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული საკანონმდებლო ცვლილებების მიხედვით, ოჯახური ძალადობის  მსხვერპლი, სამოქალაქო სამართლებრივ დავებზე,  სასამართლოში სახელმწიფო  ბაჟისგან გათავისუფლდება. საკანონმდებლო ცვლილება  მსხვერპლს საშუალებას აძლევს მაგალითად, მოძალადესთან  ქონებრივი დავა, ფინანსური დანახარჯების  გარეშე მაქსიმალურად სწრაფად გადაწყვიტოს.

ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულისათვის  სასამართლოს მხრიდან ძირითად სასჯელად  ფულადი ჯარიმის დაკისრება იკრძალება.

ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულისათვის პასუხისმგებლობის გამკაცრების მიზნით, ამ კატეგორიის საქმეებზე, ძირითად სასჯელად ფულადი ჯარიმის დაკისრება აიკრძალება. პრაქტიკაში, როგორც წესი, ჯარიმის თანხა, განსაკუთრებით, სოციალურად დაუცელი ოჯახების შემთხვევაში, მსხვერპლს და მის შვილებს აწვებათ ტვირთად. ამდენად, მსხვერპლისა და მისი შვილებისთვის ზედმეტი ფინანსური ხარჯების  თავიდან აცილების მიზნით,  მოსამართლის გადაწყვეტილებით, მოძალადეს   შესაძლოა დაეკისროს საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომა, თავისუფლების აღკვეთა ან კანონით გათვალისწინებული სხვა  სასჯელი.  

მოძალადეს პენიტენციური სისტემიდან განთავისუფლების შემდეგ, პოლიციელები პერიოდულად გადაამოწმებენ.

საკანონმდებლო ცვლილების მიხედვით, პოლიცია პენიტენციური თუ ფსიქიატრიული სისტემიდან განთავისუფლებულ მოძალადეს პერიოდულად  შეამოწმებს რათა ,  განმეორებითი ძალადობის  რისკი დროულად შეაფასოს და პრევენცია მოახდინოს.

დღეს არსებული რეგულაციით,  პენიტენციური დაწესებულებიდან განთავისუფლებამდე, მოძალადე   მსჯავრდებულის  ინდივიდუალური გასაუბრების საფუძველზე,  მისი ქცევებისა და ფსიქოლოგიური მდგომარეობის შეფასება ხდება. ახალი ცვლილებათა პაკეტის მიხედვით,  პოლიცია ამ შეფასების დოკუმენტზეც შეძლებს წვდომას.

პოლიცია ასევე ვალდებული ხდება, მოსამართლის მიერ  უკვე გამოცემული დამცავი და შემაკავებელი ორდერის აღსრულების მონიტორინგიაწარმოოს და საჭიროების შემთხვევაში თავადაც გამოსცეს შემაკავებელი ორდერი.

 საკანონმდელო ცვლილებები  სოფო კილაძის ინიციატივით, ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა მოამზადა აშშ საელჩოს მხარდაჭერით.

ინიციატივების შემუშავების პროცესში ჩართულები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციები. საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენებს გადის. მისი მიღება პარლამენტში საგაზაფხულო სესიის ფარგლებში იგეგმება.
ავტორი: ირაკლი მანაგაძე , ექსპრესნიუსის რეპორტიორი 2009 წლიდან


სოციალური ქსელები
კომენტარები
ვიდეო/LIVE

ბახტაძის შეხვედრა მოსახლეობასთან სოფელ მუცოში


„ნულოვანი ტოლერანტობიდან“ - ციხეების გაუქმებამდე - სააკაშვილის სარეკლამო კლიპი [ვიდეო]
ბოლო 6 თვეში ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი 4059 ქალი გახდა

არქივი 2009 წლიდან

303,563
უნიკალური
ვიზიტორი დღეს 27,104
Powered By Google Analytics